Biochov


Zaměření statku Hlinky s.r.o. je na Bio chov hovězího dobytka. Maso je velmi kvalitní hlavně díky ekologickému způsobu chovu. Bio hovězí není doposud ani tolik rozšířené a to i přesto, že obsahuje plnohodnotné bílkoviny a jenom ty obsahují další esenciální aminokyseliny, které si tělo neumí samo vytvořit. Dále obsahuje vitamíny skupiny B, B12, železo a mnoho dalších. Hovězí maso se i tak pomalu, ale jistě dostává do popředí a na trhu se objevuje i domácí bio hovězí.

V čem vlastně spočívá podstata Bio chovu hovězího dobytka?
Dobytek z ekologických farem žije od jara až do zimy na ekologických pastvinách. Není ničím přikrmovaný, má volnost pohybu a živí se trávou, jetelem a lučními bylinami. Tato strava napomáhá zvyšování hmotnosti u telat a jejich přírůstek je více než 1 kg denně. Zimu poté zvířata tráví v tzv. zimovištích, které jsou o rozloze přibližně 10- 15 ha, kde mají dostatečnou zásobu sena, slámy a senáže, a především stálý zdroj vody, který jim nezamrzá. Dobytek má samozřejmě volnost a v případě velké zimy se může schovat do přístřešku.

Jedním z výsledků bio chovu a ekologického zemědělství je pak to, že o hospodářská zvířata je dobře pečováno, žijí spokojeně a mají svou vlastní životní pohodu. Dobytek žije klasicky ve stádu, kde má pevně danou svou přirozenou hierarchii. Jednotlivá zvířata od sebe nejsou oddělována a žijí pohromadě.

Na bio farmách se také rodí telátka, a to hlavně v období od ledna až do března. Aby byla zachována kvalita bio hovězího masa, sají telata první dva měsíce pouze mléko od krav a na jaře společně odchází na pastvu. Vše je tady přirozené a bezstresové, na rozdíl od konvenčních chovů, kde jsou telata od matek oddělována již 12 hodin po porodu a krmená umělou výživou.

Tento pohodlný styl života má pak dobrý účinek na maso, které je celkově chutnější. Platí zde jednoduchá rovnice, a to spokojená kráva = chutné a kvalitní maso. A přesně bio chov na ekologickém statku Hlinky s.r.o. tuto rovnici splňuje na 100%.

Telefon: 723 689 819, e-mail: porazka.hlinky@email.cz